Pilotprojekt Rottefri Kødby 2015

15. juli 2011


"3. marts 2010 mødtes Center for Miljø med Københavns Ejendomme, til det første møde omkring Pilotprojekt Rottefri kødby 2015.

Pilotprojektet er et samarbejde mellem Københavns Ejendomme, Københavns Kommune CMI, Lauridsen, Ekegren Consult og Wisecon.

Fra CMI Skadedyrsområdet, startede vi med opsætning af 64 giftdepoter, og der blev hængt indikator blokke i brøndene i område 6, for at danne os et overblik over rottepresset i kloaksystemet. Til alle disse tilsyn har CMI fået stillet et lokale i bygning 26 til rådighed

I vores måleområde kunne vi tydeligt se stor aktivitet på vores indikatorblokke, som nærmest blev spist dag for dag, og vores depoter blev hyppigt besøgt af vores små venner, der er sammenlagt i perioden blevet spist 92 blokke rottegift helt eller delvist, og da hver blok vejer 300 g. er det i alt 27,6 kg.

8. april 2011 blev der blev hængt Wisecam (kamera der kan tage billeder i mørke) op i strategiske brønde og Wisetrap (Rottedræber) i flere skelbrønde for at sikre at der ikke kommer flere rotter ind i område 6.
Optagelserne viste stor aktivitet og de 5 fælder begyndte at dræbe, det samlede antal skud er til dato: 163.

Ved tilsyn d. 17. maj blev det konstateret at brønd AFS6K-213 er defekt og skal have reetableret banketten.
Samme dag filmede vi regnvandsledning ud fra containerplads v. bygning 46, og kunne konstatere at disse ledninger er intakte samtidig filmede vi ind til bygning 31. (Talgsmelteriet) hvor vi ikke kunne komme længere ind til fundament, hvor vi blev mødt af en 90 gr. bøjning, men det vi så, var fint.

Efter ca. 3 uger kunne vi måle en nedgang i bestanden og vores wisetraps begyndte at melde ”ingen aktivitet”, og efterfølgende har vi sat 2 klap Lauridsen glasplast i skelbrønden AFS6K-203 ved Talgsmelteriet og dette område er nu rottefrit, i brønd nr. AFS6K 207 har vi fortsat en wisetraps i, ind til Lauridsen A/S får produceret Ø 250 2 klapspærre til denne brønd.

Vi har arbejdet på at lave en 2 klap på Ø 500 til brønd nr. AFS6K-09 for at afskære det bagud liggende kloaksystem, dog har vi haft en del problemer med den første prototype, som nu bliver returneret og ændret.
Vi arbejder også på et 2 klapsystem til brønd nr. AFS6K-74 Ø 400 oppe ved AO Johansen, da der er en del problemer under bygning mellem de to brønde.

Alt i alt er det gået efter mine og vores forventninger!! og vi har holdt os til tidsplanen, og de to delområder vi har fokuseret på er nu rottefri og har været det i 8 uger nu.

Vores mål er at gøre hele området 6. rottefrit ved udgangen af 2011, og det ser ud til at der lykkes.
Herfra og frem er vi gået i gang med at måle rottepresset i området fra Kødboderne langs Skelbækgade og flæsketorvet, og har ophængt indikatorblokke i alle brønde.

Min konklusion er:
At det virker og at det ser ud til at det faktisk er muligt med den strategi jeg har lagt for bekæmpelsen og sektionering af område for område, på den måde, tror jeg at det er muligt at nå i mål før 2015.

Rolf Bekker Ravnskov - CMI"