Projekter Fedtudskillere

August 2016 | Royal Arena i København

Illustration/foto: 3XN AS / C. Holl & Sønner Entreprise A/S

Tre fedtudskillere skåner miljøet i Ørestaden

Vi har leveret fedtudskillere af typen KESSEL® Euro 4L/sek og KESSEL® Euro 7L/sek til Royal Arena på Amager. De forhindrer effektivt, at der ikke udledes fedtholdigt spildevand fra køkkenfaciliteterne i Arenaen, hvilket er med til at skåne det offentlige kloaksystem og i sidste miljøet i København.

Det er C. Hollbøll & Sønner Entreprise A/S, der bl.a. har stået for kloak entreprisen.

Læs mere om hele byggeriet på www.arenacphx.dk