Højvandslukkere

Her finder du produkter til sikring af kælderen mod oversvømmelser, der kommer nedefra - når det offentlige kloaksystem ikke kan følge med til at aflede vandet. Vi leverer bl.a. højvandslukke/pumpesystemer indenfor de 4 typer, der er lovlige at installere i Danmark.

Vi har gjort det let at finde frem til den rigtige type, ved at vælge imellem de nedenstående kategorier.

 


{{amount}}

 

 

 

Hent brochuren med højvandslukkere her og spørg efter KESSEL® afløbsteknik hos din VA grossist.

Undgå kælderoversvømmelser med et højvandslukke

Mange boligejere med kældre oplever problemer med vand i kælderen ved kraftige regnskyl og skybrud. Det er muligt at sikre sin kælder mod opstigende kloakvand med et højvandslukke.

Vand i kælder

Ved skybrud og større mængder regn kan det offentlige kloaksystem have problemer med at lede vandet væk hurtigt nok. Hvis dette sker, kan kloakvandet komme tilbage og op i kælderen. For at få oversvømmet kælderen kan man installere et højvandslukke, der lukker afløbet af, hvis der kommer vand tilbage igennem kloakken.

Såfremt der også er risiko for, at vandet kommer ind gennem døre og vinduer, bør du sikre disse med f.eks. PREFA® Vandbarrierer.
 

KESSEL® højvandslukke sikrer bygningen mod kælderoversvømmelse i forbindelse med opstemning i kloakken, der er forårsaget af kraftig vedvarende regn eller decideret skybrud. I snart 3 årtier har vi samlet viden omkring opstemning i kloakken, og har sammensat et bredt sortiment af højvandslukkere og pumpeanlæg til anvendelse i de vandretliggende rørledninger, der fører fækalieholdigt eller ikke-fækalieholdigt spildevand.

Sortimentet indeholder hele palletten, ligefra de små gulvafløb med integreret højvandslukke til de store hybride pumpeløsninger, der kan håndtere afledning af spildevand fra store boligkompleks og erhvervsejendomme. Uanset hvilken opgave indenfor højvandssikring du står overfor, står vi klar til at hjælpe dig med den helt rigtige løsning.


Hybride pumpeløsninger

Højvandssikring i stor stil!
Vi kan nu tilbyde hybride pumpeløsninger til sikring mod oversvømmelse af kældre i store boligkompleks og erhvervsejendomme, hvor spildevandet under normale omstændigheder afledes vha. gravitation (vandet løber af sig selv pga. faldet på rørledningen).
 

 

 

 


Spar på energien...
Løsningen er energirigtig, da den kun bruger strøm, når der er brug for at aflede spildevand - samtidig med at der er opstemning i kloaksystemet. Der er således tale om en kombination af et højvandslukke og et eller flere pumpeanlæg.

Beregningsprogram
Løsningen kan skaleres ud fra det enkelte behov for afledning - dertil har vi udviklet et beregningsprogram, hvor du blot skal udfylde et skema, så beregner vi det nødvendige afledningsbehov og tilbyder dig en løsning, der er dimensioneret på baggrund af dine oplysninger.

Se mere om hybride pumpeløsninger i vores brochure eller gå direkte til beregningsprogrammet - god fornøjelse!

 


Registreringskort

Registrering af højvandslukke og pumpeanlæg!
Vi har pr. 1. oktober 2013 udviklet et registreringssystem, der gør det nemt at opnå rabat på husforsikringen. Forsikringsselskaberne stiller fortsat store krav til boligejere, der bor i områder med øget risiko for at få oversvømmelse i kælderen.

Søg på installationsnummer her!
 

 

 

 


Lovpligtig skiltning
Når der monteres et højvandslukke eller pumpeanlæg der sikrer mod opstemning i kloakken, er det lovpligtig at der opsættes et skilt med advarsel om at: "Her er monteret højvandslukke!", i umiddelbar nærhed af installationen. Derfor følger der nu et registreringskort med alle vores produkter til højvandssikring.

Obligatorisk registrering med masser af fordele
Kortet er desuden forsynet med et unikt installationsnummer, der skal registreres under Produktregistrering med bl.a. adresse samt alle relevante oplysninger vedrørende installationen. Det vil herefter være muligt at registrere alle servicebesøg, der således kan anvendes i forhold til en evt. reklamationsbehandling og som dokumentation i forbindelse med forsikringernes rabatordninger.

Fri support
Det er samtidig kloakmesterens og kundens garanti for, at vi yder fri support samt behandler evt. reklamationskrav i henhold til gældende regler. Såfremt du har købt et KESSEL® produkt til højvandssikring efter 1. oktober 2013, hvor der ikke fulgte et registreringskort med, bør du rette henvendelse til din forhandler, da vi pr. 1. januar 2014 ikke yder support på installationer, der ikke er registreret i vores database.